Επανάληψη στα ηλεκτρικά κυκλώματα

Επανάληψη στα ηλεκτρικά κυκλώματα

Τρόποι σύνδεσης διπόλων - λαμπτήρες & μπαταρίες

ΤΙ ΕΜΑΘΕΣ ΩΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ;

Μια ευκαρία για επανάληψη στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Κάνε τις ερωτήσεις στο quiz που ακολουθεί.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d