Ο νόμος του Ohm: εργαστήριο

Ο νόμος του Ohm: εργα­στή­ριο

Ηλεκτρισμός

Στη δημο­σί­ευ­ση αυτή επι­χει­ρεί­ται η πει­ρα­μα­τι­κή επι­βε­βαί­ω­ση του γνω­στού νόμου του Ohm με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού αλλά και του φυσι­κού εργα­στη­ρί­ου.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm


ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι & ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπο­ρείς να επι­βε­βαιώ­σεις τον νόμο του Ohm με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου κατα­σκευ­ής ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των του PhET.


ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *