Ο νόμος του Ohm: εργαστήριο

Ο νόμος του Ohm: εργαστήριο

Ηλεκτρισμός

Στη δημοσίευση αυτή επιχειρείται η πειραματική επιβεβαίωση του γνωστού νόμου του Ohm με τη βοήθεια του εικονικού αλλά και του φυσικού εργαστηρίου.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλεκτρικά δίπολα — Νόμος του Ohm


ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι & ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορείς να επιβεβαιώσεις τον νόμο του Ohm με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου κατασκευής ηλεκτρικών κυκλωμάτων του PhET.


ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d