Συνισταμένη δύο ή περισσότερων δυνάμεων

Συνι­στα­μέ­νη δύο ή περισ­σό­τε­ρων δυνά­με­ων

Συνισταμένη δυνάμεων

Σε αυτή την ενό­τη­τα θα μάθεις πώς μπο­ρού­με να βρού­με τη συνι­στα­μέ­νη δυνά­με­ων που έχουν είτε ίδια είτε δια­φο­ρε­τι­κή διεύ­θυν­ση.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο Β’ Γυμνα­σί­ου Σύν­θε­ση και ανά­λυ­ση δυνά­με­ων

Βιβλίο Α’ Λυκεί­ου Δυνα­μι­κή σε μία διά­στα­ση


ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

  • Εδώ μπο­ρείς να δεις μία προ­σο­μοί­ω­ση για τον προσ­διο­ρι­σμό του μεγέ­θους και της κατεύ­θυν­σης της συνι­στα­μέ­νης δύο δυνά­με­ων. Δώσε διά­φο­ρες τιμές στις δυνά­μεις, άλλα­ξε τη γωνία μετα­ξύ τους και δες πώς αλλά­ζει η συνι­στα­μέ­νη τους.
  • Πρό­σθε­ση δια­νυ­σμά­των στο επί­πε­δο

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *