Πώς σχεδιάζουμε μία δύναμη;

Πώς σχε­διά­ζου­με μία δύνα­μη;

σχεδίαση δύναμης

Σε αυτή την ενό­τη­τα θα βρεις ένα βιντε­ο­μά­θη­μα (animation) κι ένα ανα­λυ­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας για τον τρό­πο με τον οποίο σχε­διά­ζου­με μία δύνα­μη.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

3.1 Η έννοια της δύνα­μης (ebooks.edu.gr)

3.2 Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο (ebooks.edu.gr)


ΒΙΝΤΕΟ

Πώς σχε­διά­ζου­με μία δύνα­μη;


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχε­διά­ζο­ντας δυνά­μεις στον κόσμο γύρω μας

(Οι φωτο­γρα­φί­ες προ­έρ­χο­νται από τον ιστό­το­πο Physics Simulations | CK-12 Foundation)


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι παρα­κά­τω προ­σο­μοιώ­σεις μπο­ρούν να σου δώσουν μία επο­πτι­κή εικό­να γνω­στών δυνά­με­ων.


Πώς σχεδιάζουμε μία δύναμη στο σύστημα άλογο-άμαξα

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *