Πώς σχεδιάζουμε μία δύναμη;

Πώς σχεδιάζουμε μία δύναμη;

σχεδίαση δύναμης

Σε αυτή την ενότητα θα βρεις ένα βιντεομάθημα (ani­ma­tion) κι ένα αναλυτικό φύλλο εργασίας για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε μία δύναμη.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

3.1 Η έννοια της δύναμης (ebooks.edu.gr)

3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο (ebooks.edu.gr)


ΒΙΝΤΕΟ

Πώς σχεδιάζουμε μία δύναμη;


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχεδιάζοντας δυνάμεις στον κόσμο γύρω μας

(Οι φωτογραφίες προέρχονται από τον ιστότοπο Physics Sim­u­la­tions | CK-12 Foun­da­tion)


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι παρακάτω προσομοιώσεις μπορούν να σου δώσουν μία εποπτική εικόνα γνωστών δυνάμεων.


Πώς σχεδιάζουμε μία δύναμη στο σύστημα άλογο-άμαξα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d