Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

Η ανα­πα­ρα­γω­γή στον άνθρω­πο

νεογνό

Πώς λει­τουρ­γεί το ανθρώ­πι­νο ανα­πα­ρα­γω­γι­κό σύστη­μα; Ποια είναι τα όργα­να ανα­πα­ρα­γω­γής του άνδρα και της γυναί­κας; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα και τα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανθρώ­πι­νη ανα­πα­ρα­γω­γή.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

6.4 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στoν άνθρω­πο (ebooks.edu.gr)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Χρή­σι­μοι Σύν­δε­σμοι


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1

O έμμη­νος κύκλος της γυναί­κας

2

Από τη σύλ­λη­ψη στη γέν­νη­ση

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *