Εκφράσεις περιεκτικότητας διαλυμάτων

Εκφράσεις περιεκτικότητας διαλυμάτων

Περιεκτικότητες διαλυμάτων

Με ποιους τρόπους εκφράζουμε την περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Πώς θα μπορούσαμε να παρασκευάσουμε διαλύματα συγκεκριμένης περιεκτικότητας, στο περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου;


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος — εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3.1 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)

2.3.2 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v)

2.3.3 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d