Εκφράσεις περιεκτικότητας διαλυμάτων

Εκφρά­σεις περιε­κτι­κό­τη­τας δια­λυ­μά­των

Περιεκτικότητες διαλυμάτων

Με ποιους τρό­πους εκφρά­ζου­με την περιε­κτι­κό­τη­τα ενός δια­λύ­μα­τος; Πώς θα μπο­ρού­σα­με να παρα­σκευά­σου­με δια­λύ­μα­τα συγκε­κρι­μέ­νης περιε­κτι­κό­τη­τας, στο περι­βάλ­λον του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου;


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

2.3 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος — εκφρά­σεις περιε­κτι­κό­τη­τας

2.3.1 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος στα εκα­τό βάρος προς βάρος (% w/w)

2.3.2 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος στα εκα­τό βάρος προς όγκο (% w/v)

2.3.3 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος στα εκα­τό όγκο προς όγκο (% v/v)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *