Παίζοντας με τον όγκο

Παί­ζο­ντας με τον όγκο

Όργανα μέτρησης του όγκου

Δε χρειά­ζε­ται να είσαι ο Αρχι­μή­δης για να μετρή­σεις τον όγκο ενός αντι­κει­μέ­νου με ακα­νό­νι­στο σχή­μα. Ούτε χρειά­ζε­σαι πολύ­πλο­κα όργα­να και δια­τά­ξεις. Ένα δοχείο με νερό, ένας ογκο­με­τρι­κός κύλιν­δρος και η καλή σου διά­θε­ση, αρκούν!


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σκέ­ψου και απά­ντη­σε στην ακό­λου­θη ερώ­τη­ση. Έπει­τα δες το βίντεο με ένα πραγ­μα­τι­κό πεί­ρα­μα στο εργα­στή­ριο για να ελέγ­ξεις τη σκέ­ψη σου. Προ­σπά­θη­σε να εξη­γή­σεις τα φαι­νό­με­να που φαί­νο­νται στο πεί­ρα­μα.


ΒΙΝΤΕΟ

Βρί­σκο­ντας τον όγκο ενός στε­ρε­ού σώμα­τος με ακα­νό­νι­στο σχή­μα

Ένα έξυ­πνο κορά­κι χρη­σι­μο­ποιεί φυσι­κή για να πιά­σει την τρο­φή του

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *