Μέτρηση όγκου στο εργαστήριο με ογκομετρικό κύλινδρο

Μέτρη­ση όγκου στο εργα­στή­ριο με ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο

Όργανα ογκομέτρησης

Φωτο­γρα­φία: Όργα­να για την μέτρη­ση του όγκου στο εργα­στή­ριο.

Πώς μπο­ρείς να μετρή­σεις τον όγκο μιας ποσό­τη­τας υγρού ή ενός στε­ρε­ού με ακα­νό­νι­στο σχή­μα; Στη διά­θε­σή σου έχεις έναν ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο, διά­φο­ρα υγρά, όπως νερό οινό­πνευ­μα και λάδι και μια μικρή πέτρα ή ένα κομ­μά­τι πλα­στε­λί­νης. Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τη μέτρη­ση του όγκου στο εργα­στή­ριο.


Όπως είδα­με και στο πρώ­το μάθη­μα για τον όγκο:

Όγκος

Όγκο ονο­μά­ζου­με τον χώρο που κατα­λαμ­βά­νει ένα υλι­κό σώμα. Στη γλώσ­σα των μαθη­μα­τι­κών παρι­στά­νε­ται σύντο­μα με το σύμ­βο­λο V.


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΡΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ


μέτρηση όγκου - ογκομετρικές φιάλες

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *