Ηλεκτρική αγωγιμότητα διάφορων υλικών

Ηλεκτρική αγωγιμότητα διάφορων υλικών

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Ποια υλικά άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και ποια είναι μονωτές; Τι συμβαίνει όταν στο «δρόμο» του ρεύματος βρεθεί ένα διάλυμα οξέος, βάσης ή άλατος; Με αυτήν την εργαστηριακή άσκηση μας δίνεται η ευκαιρία να διερευνήσουμε πειραματικά την ηλεκτρική αγωγιμότητα διάφορων υλικών καθημερινής χρήσης.


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d