Επανάληψη στον στατικό ηλεκτρισμό

Επα­νά­λη­ψη στον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό

Ηλεκτρικές δυνάμεις σε φορτισμένες σφαίρες

Εδώ μπο­ρείς να βρεις φύλ­λα εργα­σί­ας και ασκή­σεις για την επα­νά­λη­ψη στο πρώ­το κεφά­λαιο της φυσι­κής γενι­κής παι­δί­ας Β Γε. Λ. που αφο­ρά στον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό.


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

(Από το Ylikonet)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *