Η θρέψη στους μονοκύτταρους οργανισμούς & στα ασπόνδυλα ζώα

Η θρέ­ψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς & στα ασπόν­δυ­λα ζώα

Θρέψη στα ασπόνδυλα

Η θρέ­ψη, δηλα­δή η εξα­φά­λι­ση της τρο­φής από τους οργα­νι­σο­μούς, είναι μία δια­δι­κα­σία που δια­τρέ­χει την ύπαρ­ξή τους. Πώς εξα­σφα­λί­ζουν την τρο­φή τους οι “κυνη­γοί” στον μικρό­κο­σμο; Και με ποιον τρό­πο τρέ­φο­νται τα ασπόν­δυ­λα ζώα;


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr)

2.3 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

  • θρέ­ψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς

  • θρέ­ψη στα ασπόν­δυ­λα ζώα

ΒΙΝΤΕΟ

  • Αμοι­βά­δα τρώ­ει παρα­μή­κιο
  • Πώς οι μικρο­σκο­πι­κοί οργα­νι­σμοί βρί­σκουν την τρο­φή τους;

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *