Διαφορά δυναμικού

Διαφορά δυναμικού

ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή των εννοιών της διαφοράς δυναμικού. Επίσης επιχειρείται μία παραστατική απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας ενός ηλεκτρικού κυκλώματος με τη βοήθεια υδραυλικού ισοδυνάμου.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Οι σημειώσεις αυτές είναι συνέχεια αυτών που βρίσκονται εδώ.


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

  • Πώς μπορούμε να “απεικονίσουμε” τον ηλεκτρισμό;
  • Πώς η ηλεκτρική ενέργεια ρέει σε ένα απλό κύκλωμα;
  • Εργαλειοθήκη κατασκευής ηλεκτρικού κυκλώματος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d