Δύο σημαντικές δυνάμεις: Βάρος και τριβή

Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις: Βάρος και τρι­βή

Βαρύτητα

Σε αυτή την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο μας: το βάρος και την τρι­βή.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

3.2 Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο (ebooks.edu.gr)


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για το βάρος

Για την τρι­βή


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Όταν συμπλη­ρώ­σεις τo στο φύλ­λο εργα­σί­ας, πατάς το κου­μπί FINISH. Για να στεί­λεις τα απο­τε­λέ­σμα­τα συμπλη­ρώ­νεις το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μό σου, στο πεδίο level/group B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, στο πεδίο School subject ΒΙΟΛΟΓΙΑ, στο επό­με­νο πεδίο το αντί­στοι­χο email. Τέλος πατάς SEND.

  

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *