Τρόποι σύνδεσης διπόλων - ένα φύλλο εργασίας

Τρόποι σύνδεσης διπόλων — ένα φύλλο εργασίας

Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη

Εδώ μπορείς να βρεις ένα φύλλο εργασίας για τους δύο βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σύνδεση αντιστατών και γενικά διπόλων: σε σειρά και παράλληλη.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τρόποι σύνδεσης διπόλων - λαμπτήρες & μπαταρίες

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: