ΕΟΚ: το εργαστήριο της φυσαλίδας

ΕΟΚ: το εργα­στή­ριο της φυσα­λί­δας

Ένα παρά­δειγ­μα κίνη­σης με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα. Εδώ θα βρεις ένα ανα­λυ­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας που συνο­δεύ­ει το εργα­στή­ριο της ευθύ­γραμ­μης ομα­λής κίνη­σης, για το δεύ­τε­ρο κεφά­λαιο της φυσι­κής της Β Γυμνα­σί­ου. Πρό­κει­ται για τη γνω­στή άσκη­ση της φυσα­λί­δας του αέρα που δημιουρ­γεί­ται σε έναν κλει­στό σωλή­να και κινεί­ται όταν τον τοπο­θε­τού­με με κλί­ση ως προς το ορι­ζό­ντιο επί­πε­δο. Η φυσα­λί­δα απο­κτά στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα (ορια­κή) αφού έχει δια­νύ­σει λίγα εκα­το­στά.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Η έννοια της ταχύ­τη­τας


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

κίνηση φυσαλίδας

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *