ΕΟΚ: το εργαστήριο της φυσαλίδας

ΕΟΚ: το εργαστήριο της φυσαλίδας

Ένα παράδειγμα κίνησης με σταθερή ταχύτητα. Εδώ θα βρεις ένα αναλυτικό φύλλο εργασίας που συνοδεύει το εργαστήριο της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης, για το δεύτερο κεφάλαιο της φυσικής της Β Γυμνασίου. Πρόκειται για τη γνωστή άσκηση της φυσαλίδας του αέρα που δημιουργείται σε έναν κλειστό σωλήνα και κινείται όταν τον τοποθετούμε με κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Η φυσαλίδα αποκτά σταθερή ταχύτητα (οριακή) αφού έχει διανύσει λίγα εκατοστά.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Η έννοια της ταχύτητας


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

κίνηση φυσαλίδας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: