Από το κύτταρο στον οργανισμό

Από το κύτταρο στον οργανισμό

Oργάνωση πολυκύτταρων οργανισμών

Πώς φτάνουμε από το κύτταρο στον οργανισμό; Ποιες είναι οι βασικές δομές που τον συνθέτουν; Πληροφορίες για τον τρόπο που οργανώνονται οι πολυκύτταροι οργανισμοί.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.3 Η Οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών (για την Α’ Γυμνασίου)

1.3 Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών (για τη Γ’ Γυμνασίου)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

✔ Από το κύτταρο στον οργανισμό

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: