Από το κύτταρο στον οργανισμό

Από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό

Oργάνωση πολυκύτταρων οργανισμών

Πώς φτά­νου­με από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό; Ποιες είναι οι βασι­κές δομές που τον συν­θέ­τουν; Πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον τρό­πο που οργα­νώ­νο­νται οι πολυ­κύτ­τα­ροι οργα­νι­σμοί.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.3 Η Οργά­νω­ση των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών (για την Α’ Γυμνα­σί­ου)

1.3 Τα επί­πε­δα οργά­νω­σης των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών (για τη Γ’ Γυμνα­σί­ου)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

✔ Από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *