Πυκνότητα - εικονικό εργαστήριο (PhET)

Πυκνότητα — εικονικό εργαστήριο (PhET)

Το εικονικό εργαστήριο που ακολουθεί, αφορά στην πυκνότητα. Είναι συνέχεια του μαθήματος στο φυσικό εργαστήριο. Για την πραγματοποίησή του θα χρησιμοποιήσεις την προσομοίωση του PhET Col­orado «Πυκνότητα» που βρίσκεται εδώ.


Πυκνότητα — φύλλο εργασίας δραστηριοτήτων

Ακολουθεί το φύλλο εργασίας στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσεις. Ακολούθησε με προσοχή τις οδηγίες που δίνονται.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: