Μάζα και βάρος: δυο διαφορετικά φυσικά μεγέθη

Μάζα και βάρος: δυο διαφορετικά φυσικά μεγέθη

Η μάζα και το βάρος στο σύμπαν

Σε προηγούμενα μαθήματα γνωρίσαμε μια πολύ σημαντική δύναμη, το βάρος. Δυστυχώς συχνά, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στη βιβλιογραφία άλλων επιστημών, το βάρος συγχέεται με τη μάζα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε πως στην πραγματικότητα, παρόλο που το βάρος σχετίζεται με τη μάζα, είναι ένα εντελώς διαφορετικό μέγεθος από αυτήν.

Συγκεκριμένα στην φυσική της Α’ Γυμνασίου μάθαμε πως ένας τρόπος να ορίσουμε τη μάζα ενός σώματος είναι να πούμε πως είναι η ποσότητα της ύλης που περιέχει το σώμα αυτό.  Αργότερα, σε αυτό το κεφάλαιο, διαπιστώσαμε πως η μάζα ενός αντικειμένου σχετίζεται με την αδράνειά του. Mας δείχνει, δηλαδή, πόσο αυτό «αντιστέκεται» όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε την κινητική του κατάσταση. Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε:

Από την άλλη μεριά, όπως μάθαμε για το βάρος:

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της μάζας και του βάρους.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας


στοιχεια θεωριασ: ΜΑΖΑ & ΒΑΡΟΣ


φύλλο εργασίας: ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ ΒΑΡΟΣ & ΤΗ ΜΑΖΑ


χρησιμοι συνδεσμοι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d